Craiova are una dintre cele mai mari saline din ?ar?

Posted in picatura de cunoastere, sanatate, societate | No Comments »

Articol publicat in: Mass-media, Sanatate, Societate„Salina de acas?“, din Craiova, este a doua din ?ar? între salinele de suprafa?? ca m?rime ?i ca nivel de concentra?ie al salinit??ii

Craiova are una dintre cele mai mari saline din ?ar?

EconomieClick NEWS

Craiovenii care vor s? se trateze de afec?iuni respiratorii nu mai trebuie s? mearg? la Praid sau la Sl?nic Moldova. În B?nie s-a deschis ieri una dintre cele mai mari saline de suprafa?? din ?ar?.

O camer? mare, cu pere?i ?i mobilier de lemn ?i coloane late de sare, cu televizoare ?i loc de joac? special amenajat pentru copii (groap? de nisip/sare ?i o serie de juc?rii). A?a arat? prima salin? de suprafa?? deschis? în Craiova, un loc care te duce cu gândul mai degrab? la o înc?pere de recreere dintr-o caban? montan?, decât la un spa?iu cu scop terapeutic. „Am încercat s? facem o salin? terpeutic?, dar s? oferim oamenilor condi?ii astfel încât s? se simt? bine (muzic? ambiental? de relaxare, reviste, ziare, integrame, internet wireless)“, a declarat Nina Colceriu, unul dintre cei doi asocia?i ai „Salinei de acas?“.
Pentru construirea acesteia a fost nevoie de peste 30 de tone de sare natural? (sub form? de bulg?ra?i), adus? de la Praid, care acoper? pere?ii ?i podeaua, ?i de o investi?ie de aproximativ 100.000 de euro. În „Salina de acas?“ totul este computerizat, iar salinitatea, umiditatea ?i temperatura sunt mereu monitorizate ?i men?inute în limitele terapeutice. „Singura salin? care ne dep??e?te ca ?i concentra?ie este cea de la Ocne“, a precizat Cosmin Budulan, cel de-al doilea asociat al firmei, care a explicat c? în „Salina de acas?“ salinitatea variaz? între 12 ?i 19 mg/m3, fiind de aproximativ trei ori mai mare decât în majoritatea salinelor de adâncime, unde variaz? între 4 ?i 6 mg/m3.

„Camera salin? are o suprafa?? de 70 mp ?i este a doua ca suprafa?? din ?ar?“

Salina din Craiova este ?i una dintre cele mai mari saline de suprafa?? din ?ar?. „Camera salin? (halo-camera) are o suprafa?? de 70 mp (f?r? vestiar, sal? de a?teptare, toalet? etc.) ?i este a doua ca suprafa?? din ?ar? (dup? salina de la hotelul Aluni? din Sovata, care are 100 mp). Capacitatea maxim? este de 50 de persoane, dar am limitat-o la 30 de persoane pentru p?strarea confortului. În func?ie de cum vor r?spunde craiovenii la acest tip de serviciu, inten?ia ar fi s? mai înfiin??m o salin? de suprafa?? special pentru cei mici“, a ad?ugat Cosmin Budulan.
Potrivit spuselor acestuia, ideea unei astfel de afaceri a derivat în primul rând din faptul c?, fiind medic, ?tia c? procentul de popula?ie care sufer? de afec?iuni respiratorii este ridicat, iar cea mai apropiat? salin? de B?nie este la o distan?? de 100 km. Ini?iativa de a investi în aceast? afacere într-o perioad? în care nu mul?i întreprinz?tori o fac se datoreaz? în primul rând unicit??ii sale. „Suntem primii ?i singurii din Craiova“, a spus Nina Colceriu, care a men?ionat ?i nevoia terapeutic? a unui astfel de loc.

Craiovenii pot testa gratuit efectele salinei

În perioada 25-27 martie, între orele 10.00 – 18.00, persoanele interesate pot s? testeze gratuit efectele expunerii la aerosoli la adresa bulevardul Carol I (G?rii) nr. 84, Craiova.
În salin? se pot trata o serie de afec?iuni printre care astm bron?ic, infec?ii respiratorii, bron?it? astmatiform?, traheobron?it? cronic?, rinit? cronic?, sinuzit?, silicoz? (grad I ?i II), amigdalit? cronic?, insuficien?? respiratorie restrictiv?, diverse tipuri de alergii, nevroz?, starea de oboseal? cronic?. Exist? îns? ?i boli pentru care ?edin?ele în salin? sunt contraindicate (tuberculoz? pulmonar?, micoze pulmonare, cancer bronho-pulmonar, boli infecto-contagioase, hipertensiune arterial? stadiul II, infarct miocardic recent, epilepsie). De aceea, cei care vin la salin? trebuie fie s? aib? trimitere medical?, fie accesul se face pe propria r?spundere, dup? ce li s-au adus la cuno?tin?? indica?iile ?i contraindica?iile în cazul folosirii salinei.

sursa; gazeta de sud

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X