Adolescen?a, apogeul evolu?iei

Posted in cuplu si familie, Life & Style, psihologie, societate | No Comments »

Articol publicat in: Familie, Mass-media, SocietateAdolescen?a, „momentul de apogeu autentic“ al existen?ei

Adolescen?a, apogeul evolu?iei

Life & StyleDelia PATRU

Adolescen?a nu este nicidecum o crud? glum? a naturii, a?a cum am putea crede, când totul ne iese pe dos, când corpul „nu ne mai ascult?“, ci mai degrab? momentul de apogeu al speciei.

Adul?ii ar trebui s? fac? o plec?ciune în fa?a tinerilor sub 20 de ani, pentru c? ei reprezint? punctul de apogeu al evolu?iei. A?adar acea perioad? furtunoas?, când hormonii încep s? o ia razna, când ni se p?rea c? nimeni nu ne în?elege ?i ne pierdeam printre mii de gânduri filosofice ?i f?r? sens, când am suferit primele noastre deziluzii în amor, ar trebui considerat? drept momentul în care am experimentat ce e mai bun din cele dou? lumi: „încânt?toarea naivitate a unui copil ?i independen?a lini?titoare a unui adult“. Cel pu?in aceasta este p?rerea lui David Bainbridge, profesor de Anatomie clinic? veterinar? la Universitatea din Cambridge ?i autorul unei c?r?i dedicate celor mai fermec?toare ?i, totodat?, enervante creaturi de pe planet?: adolescen?ii. În „Adolescen?ii, o poveste natural?“, Bainbridge se adreseaz? atât tinerilor, cât ?i p?rin?ilor acestora, încercând s? îi conving? de faptul c? adolescen?a este cea care a determinat succesul oamenilor pe p?mânt ?i de aceea reprezint? „momentul de apogeu autentic“ al existen?ei noastre. De?i acest moment poate fi de multe ori dureros, el ne ofer? cele mai puternice emo?ii ?i ne înva??, încet, încet, cum stau lucrurile cu dificilul joc de a fi adult.

Vârful speciei

Oricât ar p?rea de ciudat, în opinia lui Bainbridge, adolescen?ii sunt „caracteristica esen?ial? a rasei umane, pe care se pune baza succesului nostru“. În natur?, nu exist? alt? specie, în care „puiul“ este atât de independent timp de 20 de ani, iar acest lucru nu este întâmpl?tor. De?i nu se poate stabili cu precizie apari?ia primului adolescent, oamenii de ?tiin?? sunt de acord cu faptul c? apari?ia sa a precedat cu un pic cre?terea final? a dimensiunilor creierului nostru ?i ca atare corespunde trecerii de la Homo erectus la sapiens. Explica?ia pentru acest fenomen se afl?, cum era de a?teptat, în acea materie cenu?ie din capul nostru, care are nevoie de dou? decenii pentru a se maturiza complet. Din punct de vedere neurofiziologic, faptul c? a fi un adolescent nu este tocmai un joc de copii este un lucru bine ?tiut. De altfel, adolescen?ii au mai mult? materie cenu?ie decât oricine. Dup? primii ?ase ani, creierul continu? s? creasc? foarte încet, pentru ca mai apoi sa câ?tige alte cinci procente la începutul adolescen?ei. Dimensiunile ating valoarea maxim? în jurul vârstei de 12 ani la fete ?i 14 ani la b?ie?i, dup? care începe o restrângere gradual? care merge înainte de-a lungul întregii vârste adulte. În adolescen?? are loc a?a-numitul proces „pruning“, „cur??enie“, în care sunt eliminate conexiunile nervoase în exces. Cu alte cuvinte, se poate spune c? creierul adolescentului este un fel de „?antier“, în care „se cur??? materia cenu?ie ?i se învele?te cu mielin?, materia alb?“, o reorganizare neuronal? consistent? ?i dificil?, care demonstreaz? faptul c? adolescentul nu este un simplu „animal, care cade victim? propriilor s?i hormoni“, ci mai degrab? un curajos pionier al speciei umane.

Vârsta transform?rilor

Bainbridge le sugereaz? adul?ilor s? fie mai în?eleg?tori ?i mai respectuo?i cu adolescen?ii. De altfel, to?i am trecut prin aceast? perioad? ?i ar trebui s? ne amintim, m?car vag, ce înseamn?. A cre?te este o experien?? dificil?, haotic?, uneori dureroas?, îns? în orice caz ?i excitant?. Este momentul în care corpul se transform?, mintea este inundat? de gânduri, intr? în scen? sexul, oamenii din jur ?i lumea extern?. Dup? cum sintetizeaz? autorul, „între 13 ?i 20 de ani, pot s? se întâmple pentru prima dat? multe lucruri, unele pozitive, altele nu, altele undeva, la mijloc“. Iat? doar câteva dintre ele: acneea, rela?iile cu adul?ii, alcoolul, autocontrolul, depresia, drogurile, empatia, examenele, ?ig?rile, ?ofatul, independen?a fa?? de p?rin?i, serviciul, masturbarea, orgasmul, pornografia, responsabilit??ile etc.

Furtun? de emo?ii

Adolescen?ii se schimb? atât de repede încât via?a lor poate deveni un „exerci?iu periculos de echilibristic?“, fapt ce îi face deosebit de instabili când vine vorba de droguri, rela?ii interpersonale ?i sex. Este momentul în care „lumea întreag? se deschide cu noi oportunit??i sociale ?i intelectuale ?i, cu toate acestea, se închide chiar sub ochii no?tri“. Î?i face apari?ia tendin?a uman? pentru autoanaliz?: „În mintea adolescentului, exist? gândurile ocazionale, preocuparea frecvent? sau teama permanent? de a nu fi suficient de bun“, scrie autorul. Toate acestea nu pot avea decât un efect devastator asupra comportamentului tinerei fiin?e, care se vede nevoit? s? fac? fel de fel de experimente pentru a afla care e rostul ei pe p?mânt ?i ce trebuie s? fac? de acum cu via?a ei. St?rile variaz? de la incertitudine, la curaj ?i ambi?ie, de la excita?ie la triste?e, de la supraexpunere social? la izolare. Pe plan ?tiin?ific, toate aceste st?ri sunt reglate de mecanisme biologice ?i neurologice foarte clare. Riscul de a ie?i ?ifona?i exist? îns? dac? natura ne-a expus la o astfel de provocare, probabil exist? un motiv. Asta înseamn? c? adolescentul, indiferent c? e rebel, irascibil, apatic, trist, deprimat, entuziast, antipatic, sensibil ori miop, nu este a?a chiar un r?u atât de mare cum se crede.

Când adul?ii comenteaz?

În opinia lui Bainbridge, printre responsabilit??ile adolescen?ilor se afl? ?i cea de a-i salva pe „adul?i de la inutilitate“, iar acest aspect nu este deloc pe placul „oamenilor mari“. „M? întreb cât din iritarea noastr? în ceea ce îi prive?te deriv? din faptul c? ?tim c? mai devreme sau mai târziu ne vor dep??i. În curând, vor fi ei adul?ii care stabilesc regulile ?i vor face legea, iar noi vom fi l?sa?i la o parte“, spune specialistul. Probabil, secretul este s? c?ut?m printre amintiri ?i s? ne amuz?m un pic de aceast? situa?ie.
„Ceea ce îmi amintesc din adolescen?? este c? m-am întins pe linia alb? din mijlocul str?zii, c? am ascultat Led Zeppelin III pentru prima dat? ?i c? am privit un r?s?rit, stând în chilo?i în mijlocul unui câmp“, scrie Bainbridge. În opinia specialistului, astfel de exerci?ii mentale pot fi utile nu doar pentru a în?elege mai bine adolescen?ii ?i pentru a avea mai mult? încredere în ei, ci ?i pentru a ne l?sa fascina?i de aceste contradic?ii care, la urma urmei, fac ca via?a noastr? s? fie mai interesant?.

„M? întreb cât din iritarea noastr? în ceea ce îi prive?te deriv? din faptul c? ?tim c? mai devreme sau mai târziu ne vor dep??i. În curând, vor fi ei adul?ii care stabilesc regulile ?i vor face legea, iar noi vom fi l?sa?i la o parte“.

David Bainbridge, profesor

sursa; gazeta de sud

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X